JGA Honorary and Meritorious members

35 members (in an alphabetical order): As of February 3, 2023

HONORARY MEMBERS
Tetsuo ARAKAWA Michio KAMINISHI Toshiro SUGIYAMA
Masahiro ASAKA Kenzo KOBAYASHI Hisao TAJIRI
Takahiro FUJIMORI Hiroyuki KUWANO Shinichi TAKAHASHI
Ken HARUMA Hajime KUWAYAMA Seiichi TAKENOSHITA
Toshifumi HIBI Hiroyasu MAKUUCHI Koji TAKEUCHI
Hideyuki HIRAISHI Toshiyuki MATSUI Kohtaro TANIYAMA
Michio HONGO Akihiro MUNAKATA Akira TERANO
Yoshio HOSHIHARA Tetsuichiro MUTO Tsuyoshi YABANA
Mitsuo IIDA Kyoji OGOSHI Koji YAKABI
Makoto ITOH Choitsu SAKAMOTO Tsuneyoshi YAO
Akinori IWASHITA Yasuhisa SHINOMURA Toshikazu YOSHIKAWA
Takashi JOH Kenichi SUGIHARA

103 members (in an alphabetical order): As of February 3, 2023

MERITORIOUS MEMBERS
Takashi ABE Kenji KATAGIRI Haruhiko OGATA
Tadashi AIZAWA Kimitoshi KATO Tadashi OHARA
Taiji AKAMATSU Mototsugu KATO Yasuo OHKURA
Yuji AMANO Seiichi KATO Toshifumi OHKUSA
Kunihiko AOYAGI Tomohiro KATO Hiroyuki OKADA
Nobuo AOYAMA Yo KATO Kazuichi OKAZAKI
Taidoh ARAI Kohei KATSUMI Soji OZAWA
Tomiyasu ARISAWA Fukunori KINJO Katsunori SAIGENJI
Kazuma FUJIMOTO Yoshikazu KINOSHITA Nobuhiro SAKAKI
Yoshinori FUJIMURA Shinei KUDO Kohsuke SASAKI
Yosihide FUJIYAMA Kazuhide KUMAGAI Kenji SATO
Shinsaku FUKUDA Motoyasu KUSANO Takayoshi SEKIKAWA
Hiroshi FURUKAWA Yoshiyuki KUWABARA Mitsuru SEO
Hideyuki FUSAMOTO Yasushi KUYAMA Masahiko SESOKO
Hiroyuki HANAI Yoshihiko MAEHARA Takatoshi SHIMOYAMA
Kazumichi HARADA Ken-ichi MAFUNE Tamotsu SUGAI
Naoki HASHIMOTO Kazuya MAKIYAMA Motonobu SUGIMOTO
Yoshinari HASHIMOTO Hironori MASUYAMA Masakatsu SUNAGAWA
Seiichi HIMENO Kei MATSUEDA Masao SUZUKI
Tsunehisa HIRAKAWA Takeshi MATSUHISA Nobumi TAGAYA
Ichiro HIRATA Masaaki MATSUKAWA Kimiya TAKESHITA
Michiaki HIRAYAMA Soichiro MIURA Michio TANAKA
Hiroyasu IISHI Hiroto MIWA Masaharu TATSUTA
Masahiro IIZUKA Masaaki MIYAOKA Akira TOKUNAGA
Masahiro IKEDA Yuji MIZOKAMI Ryouichi TOMITA
Hideto INOKUCHI Tetsuo MORISHITA Jun TOMODA
Kazuhiko INOUE Hayao MURAKAMI Atsushi TOYONAGA
Masaki INOUE Yuji NAITO Osamu TSURUTA
Shingo ISHIGURO Koji NAKADA Fumiaki UENO
Hikaru ISHII Hitoshi NAKAJIMA Akinori YANAKA
Fumio ITOH Masahiko NAKAMURA Kiyoshi YOKOCHI
Ryuichi IWAKIRI Tetsuya NAKAMURA Misao YOSHIDA
Ariyoshi IWASAKI Hiroshi NAKANO Norimasa YOSHIDA
Hiroaki IWASE Yukio NISHIGUCHI
Ryoichi KASHIWAGI Katsutoshi OBARA